Главная \ СПЕКТАКЛИ \ 30 ёшлилар

30 ёшлилар

        «Истеъдод ва Эътикод»                                      Катнашувчилар:

                     (драма)                                                Шавкат – Азиз Темиров

Спектаклга драматург Машраб                         Зарина – Дилдора Мирзаева 

Бобоевнинг «Уттиз ёшлилар» пьесаси           Саид Алиев -

Асос килиб олинган. Спектакль бош              Кимсанбой Собиров

кахрамони Шавкат ёш булишига                    Юсуф ота -

карамай фан кондидати, олим,                      Фозилжон Акбаров

мураккаб операцияларни юксак                   Музаффар, Холмат -

Истеъдод ва махорат билан                                  Акмалжон Мирзаев

бажарадиган хирург. Шу билан бирга          Килич, Умурзок ота

У жамиятимизда йиллаб сакланиб                     Пахлавон Тошпулатов

келаётган                   мунофиклик ,                  Карим, Хожибоев -

нопоклик, порахурлик,  лаганбардорлик     Сайидазим Назиров

каби иллатларга карши уруш очади.             Талъат, Собир -

Бундай иллатларни узига курол килиб              Икром Абдуллаев

олган баъзи кимсалар Шавкатни боши        Мамлакат, Малика -

берк кучаларга олиб кирадилар. Лекин      Муштарий Хасанова

у уз эътикоди ва ишончидан воз                    Нормат, Мурод -

кечмайди.                                                                   Диёр Соттиев

Спектакл – хар бир инсон уз касбига            Юлдуз – Дилдора Косимова

булган эътикоди, садокати хакида.                Хамшира  -

                                                                                    Мохигул Нуриддинова

 

Сахналаштирувчи режиссёр -                Декорация цехи -

Обидбек Абдуллаев                                    Рахмонаил Дадажонов

Сахналаштирувчи рассом -                  Кийим цехи -

Ихтиёр Гоипов                                            Фотима Юсупова     

Овоз режиссёри -                                           Пардоз цехи -

Сахоб Мамаджонов                                           Гулмира Рахмонова

Овоз оператори -                                          Ёритиш цехи -

        Хасан Эминов                                                Собир Мирзоев  

Бош рассом: Фуркат Кучкоров                       Тикув цехи -

Бош режиссёр: Узбекистон                            Гулчехра Мадалиева

халк артисти -                                                     Реквизит цехи -

Мухаммадсоли Юсупов                                       Файзинисо Эминова

Театр директори:                                        Дурадгорлик цехи -      

Узбекистон Республикасида                                   Мухтор Кузиев

Хизмат курсатган маданият                  Сахналаштириш булими

  ходими Адхам Акрамов                       мудири – Аюб Хомиджонов              

IMG_0330

IMG_0347

IMG_0402

IMG_0510IMG_0529